Start
start

Soldaten-genealogie

Home

Diversen
Infanterie voor 1715 Regimenten Bataafs garnizoen
Kapiteins voor 1715 Zwervers, bedelaars, hoeren
Višouse 1722-1725 Beulen Beulenfamilies
Garnizoenssteden 15e eeuw 20e eeuw
16e eeuw
AB GH MN ST
CD IJ OP UV
EF KL QR WXYZ
zonder naam
17e eeuw
AB GH MN ST
CD IJ OP UV
EF KL QR WXYZ
18e eeuw
AB GH MN ST
CD IJ OP UV
EF KL QR WXYZ
19 eeuw
AB GH MN ST
CD IJ OP UV
EF KL QR WXYZ

Woordenboek
Dictionnary
Dictionnaire